Share
2024 Chinese Movies » ​​Duke of Zhou Subdues Demons 周公伏妖 

​​Duke of Zhou Subdues Demons (2024)

周公伏妖


Duke of Zhou Subdues Demons Movie Poster, 周公伏妖, 2024 film, Chinese movie
Duke of Zhou Subdues Demons Movie Postervie PosterName Duke of Zhou Subdues Demons
Chinese Name 周公伏妖
Pinyin Zhōu Gōng Fú Yāo
Type Movie
Subtype Full Length Movie


Director: Xu He

Cast:

Jason Sze Zhou Qian, Sword
Zheng Di Peach Blossom, Sword Sheath
Ju Keer Demon Hunter, Ling Er
Yu Jiachuan Jiuyou
Tian Jingquan Zhou Zhong
Waise Lee Zhou Wanzong
Zeng Xiaolong Demon Emperor, Di Jun
Fang Qingping Liu Hai
Yang Xingliang Bull Demon
Wu Min Spider DemonAlso Known As:
Zhou Gong Fu Yao

Country: China
Filming Location: China
Film Setting: China
Language: Mandarin
Release Date: 13 March 2024
Filming Date: 2023
Film Runtime: 88 minutes
Genre: Action, Fantasy, Romance
Sub-genre: Martial Arts


Categories
2024 Chinese Movies
2024 China Movies
2024 Chinese Action Movies
2024 Chinese Fantasy Movies
2024 Chinese Kung Fu Movies
2024 Chinese Martial Arts Movies
2024 Chinese Romance MoviesRelated 2024 Lists
2024 Chinese TV Series
2024 Chinese Action TV Series
2024 Chinese Fantasy TV Series
2024 Chinese Kung Fu TV Series
2024 Chinese Romance TV Series


Related Best Lists
Best Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance MoviesRelated Most Popular Lists
Most Popular Chinese Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies


Related Movie and TV Lists
Chinese Action Movies
Chinese Action TV Series
Chinese Fantasy Movies
Chinese Fantasy TV Series
Chinese Kung Fu Movies
Chinese Kung Fu TV Series
Chinese Romance Movies
Chinese Romance TV Series

Chinese Martial Arts Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers